LTML Site

LTML site là trang web lưu trữ một số Code và ứng dụng của các ngôn ngữ như: C-Sharp | VB.Net | Pascal
 

Site tập trung vào một số dạng Code cơ bản của Pascal phù hợp với các bạn học sinh mới làm quen với lập trình, đặc biệt là thực hành với ngôn ngữ lập trình Pascal.

Tất nhiên, Site này đang trong quá trình phát triển và còn rất sơ khai. Do đó,vẫn còn gặp một số bất tiện:

  1. Nội dung còn thiếu sót.
  2. Bài viết còn chưa hoàn thiện.
  3. Lỗi trong quá trình biên soạn.
  4. Server Free nên thỉnh thoảng ShutDown đột ngột. Nhưng sẽ sớm được kích hoạt lại.
  5. Và một số trường hợp khác mà mình chưa thể xử lí hết.

Do đó, nếu phát hiện bất kỳ lỗi gì, mong các bạn hãy dành chút thời gian Contact với mình để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung cho nội dung hoàn thiện nhất.

Liên hệ qua Facebook »

 

© 2020 - LTML Site
Học tập - Trao đổi - Chia sẽ
Visitor Counter

Web hosting by Somee.com